Service auto Galati

Intretinere si Reparatii Sistem de iluminare auto

„Serviciile de întreținere” – desemnează totalitatea serviciilor necesare a fi executate
obligatoriu și preventiv în cadrul unor revizii tehnice, așa cum sunt produse de producătorul
autoturismului în cartea tehnică, funcție de numărul de kilometri parcurși sau timp de
utilizare, după caz.
„Serviciile de reparații” – desemnează totalitatea serviciilor necesare a fi executate în cazul
unor defecțiuni sau premise care anunță defecțiuni.

Service auto Galati
autovehicule achizitorului, respectiv:
a) Diagnoza;
b) Reparaţii mecanice şi electrice;
c) Reparaţii de tinichigerie şi vopsitorie;
d) Inspecţii tehnice periodice ITP;
e) Revizii tehnice periodice la numărul de km parcurși,conform specificațiilor din cartea
tehnică, sau la fiecare 6 luni de exploatare;
f) Revizii speciale la trecerea unui sezon la altul (1-15 martie și 1-15 octombrie);
g) Tractări în localitate și în afara localității în cazul autovehiculelor imobilizate din cauza
unor defecțiuni.
Pentru efectuarea operațiunilor menționate anterior, prestatorul trebuie să aibă o dotare
minimă ce va fi prezentată într-o listă la ofertare și care să cuprindă cel puțin următoarele: b) Stand verificare noxe , cu dovada verificări metrologice a acestuia; c) Stand verificare sistem de frânare cu dovadă verificări metrologice a acestuia; d) Stand și soft defectopscopie pentru tipurile de autoturisme deținute de achizitor; e) Atelier tinichigerie şi vopsitorie; f) Atelier reparaţii electrice; g) Cuptor pentru uscarea proceselor de vopsitorie; h) Stand autorizat pentru efectuarea inspecțiilor tehnice periodice; i) Autovehicul cu platformă pentru tratarea autovehiculelor defecte care nu se mai pot deplasa până la service.
a) Stand verificare geometrie auto;