Inspecții tehnice

Dacă vă cumpărați un autoturism nou în România, trebuie să îi faceți inspecția tehnică după 3 ani de la data primei înmatriculări; pentru alte categoriiDeschideți ca link extern de autovehicule noi, periodicitatea diferă.

Dacă utilizați în România un autoturism cu vechimea între 3 și 12 ani, trebuie să îl supuneți unei inspecții tehnice periodice o dată la 2 ani. Pentru o vechime de peste 12 ani, ITP-ul trebuie efectuat în fiecare an; pentru alte categoriiDeschideți ca link extern de autovehicule de ocazie, periodicitatea diferă.

Inspecția tehnică auto nu trebuie efectuată de fiecare dată când un vehicul își schimbă proprietarul.

Dacă v-ați mutat în România din altă țară din UE și vă înmatriculați mașina ca nou rezident, nu trebuie să faceți inspecția tehnică periodică dacă o astfel de inspecție a fost deja efectuată în țara de origine din UE, în conformitate cu Directiva 2009/40/CE sau Directiva 2014/45/UE , iar periodicitatea prevăzută în România este respectată.

Organismul de contact pentru inspecțiile tehnice auto: Registrul Auto RomânDeschideți ca link extern

Pentru a garanta că autovehiculul și echipamentele sale funcționează corespunzător și respectă standardele de siguranță și de mediu, trebuie efectuate inspecții tehnice periodice prin care se verifică, în general (a se vedea RNTR 1):

 • identificarea
 • sistemul de frânare
 • direcția
 • vizibilitatea
 • luminile, dispozitivele reflectorizante și echipamentele electrice
 • punțile și axele, roțile, anvelopele și suspensia
 • șasiul și accesoriile de pe șasiu
 • alte echipamente
 • nivelul de poluare (zgomot și gaze de eșapament)

Înmatriculare

Procedura pentru prima înmatriculare

Autovehiculele se înmatriculează la Serviciul Public Comunitar – Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor de pe lângă Prefectura județului în care locuiește proprietarul.

Pentru a înmatricula un vehicul importat (nou sau de ocazie), trebuie să prezentați următoarele documente:

Pentru un autovehicul nou:

 • cererea de înmatriculare
 • fișa de înmatriculare (semnată de proprietar și vizată de organul fiscal teritorial competent)
 • cartea de identitate a vehiculului (original și copie)
 • documente care dovedesc că solicitantul are drept de proprietate asupra vehiculului sau remorcii (original și copie)
 • documentul de identitate al solicitantului (original și copie)
 • copie a asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru daune cauzate de accidente, în termen de valabilitate
 • dovada formalităților vamale de import pentru înmatricularea temporară sau permanentă
 • dovada plății contravalorii certificatului de înmatriculare
 • dovada plății contravalorii plăcuțelor de înmatriculare
 • procură notarială în cazul în care documentele sunt depuse de către o persoană alta decât proprietarul, dacă este cazul
 • certificatul privind atestarea plății TVA-ului

Pentru un autovehicul de ocazie:

 • documentele menționate pentru vehicule noi, plus
 • documentele originale de înmatriculare eliberate de autoritățile străine
 • plăcuțele de înmatriculare din țara de proveniență
 • decizia privind calculul timbrului de mediu sau alte documente care atestă plata unei taxe auto speciale, taxa pe emisiile provenite de la autovehicule sau taxa de timbru de mediu, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 88 din 13 martie 2013 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule.

Procedura de transcriere

Transcrierea se face la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor de pe lângă Prefectura județului în care locuiește proprietarul ( pentru BucureștiDeschideți ca link extern). Dosarul trebuie să conțină:

 • cererea
 • fișa de înmatriculare semnată de fostul și noul proprietar și vizată de organul fiscal teritorial competent (alternativ, fostul proprietar poate prezenta un certificat de atestare fiscală eliberat de organismul fiscal teritorial competent)
 • cartea de identitate a vehiculului (original și copie)
 • dovada dreptului de proprietate (original și copie)
 • documentul de identitate al solicitantului (original și copie)
 • valabilitatea inspecției tehnice periodice
 • copia poliței de asigurare RCA
 • certificatul de înmatriculare al fostului proprietar (care să ateste transferul de proprietate)
 • plăcuțele de înmatriculare
 • dovada plății contravalorii plăcuțelor de înmatriculare
 • dovada plății contravalorii certificatului de înmatriculare
 • certificatul de conformitate eliberat de Registrul Auto Român
 • în cazul persoanelor juridice, documentele care atestă dobândirea personalității juridice, denumirea și sediul (copie)
 • procură notarială în cazul în care documentele sunt depuse de către o persoană alta decât proprietarul
 • dovada plății timbrului de mediu pentru autovehicul (original și copie) și decizia de calcul emisă de organismul fiscal competent din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală
 • dovada că proprietarul plătește taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare și taxa de timbru de mediu.

Mai multe despre procedurile de înmatriculare și transcriere pentru BucureștiDeschideți ca link extern.

Principalele informații pe această temă