Primele semne ale unei așezări permanente în zona municipiului Galați s-au găsit pe malul estic al bălții Mălina (în NV municipiului), unde s-au descoperit fragmente din ceramica de tip Stoicani-Aldeni, unelte confecționate din stilex și os, datând din neolitic. Tot în această zonă, de data aceasta pe malul sudic s-a descoperit un sceptru de piatră aparținând culturii Coșlogeni din perioada de sfârșit a Epocii Bronzului.

Orașul s-a dezvoltat pe bazele unei străvechi așezări dacice, existente în secolele VI-V î.Hr., la vadul Dunării care, odată cu perioada celor două razboaie romane purtate împotriva dacilor, în 101-102 și 105-106, va cunoaște influența civilizației romane, devenind dependentă, probabil, de castrul roman învecinat de la Barboși, ca și în multe alte cazuri întâlnite în prvincia romană Dacia. Noua așezare daco-romană formată în vadul Dunarii, localizată în secolul III d. Hr. undeva la sud de locul actualei Biserici Precista, dar care a fost, în timp, nimicită de apele fluviului care străbat malul stâng.

Descoperirile făcute în ultimii ani dovedesc continuitatea așezării din Vadul Dunării în secolele VII-XI: tezaurul de la Galați format din 12 monede de argint bizantine emise între anii 613-685, mormântul cuman din partea vestică a Bisericii Precista precum și o monedă bizantină din vremea împăratului Mihail IV Paflagonianul (1034-1041). Aceste descoperii demonstrează că Galații datează din perioada anterioară întemeierii statului moldovean.

În 1837, Galațiul dobândește statutul de porto-franco (oraș liber), iar după războiul Crimeei din 1854 – 1856 devine, împreună cu Sulina, sediu al Comisiei Europene a Dunării. Prealabil Unirii Principatelor din 1859, orașul este condus de pârcălabul Alexandru Ioan Cuza, ales ulterior ca domnitor în Moldova și în Țara Românească. Reședința sa este găzduiește în prezent un muzeu.

După Unirea Principatelor, dezvoltarea orașului s-a accelerat. S-au înființat noi școli primare și s-a deschis, la 26 octombrie 1864, Școala superioară de comerț “Alexandru Ioan I”, iar în anul 1867 s-a înființat una dintre cele mai vechi instituții de studiu liceal din țară, Liceul “Vasile Alecsandri”. De la câteva fabrici în 1870, s-a ajuns la 41 în 1908. Ștefan Zeletin, în lucrarea sa “Burghezia română”, nota că: “În procesul de naștere a Românei moderne trebuie să se deosebească două mari curente: unul zgomotos dar superficial, anume al ideilor liberale care pleacă de la Paris spre București și Iași; altul tăcut dar adânc, care pleacă de la Londra spre Galați și Brăila: e curentul economiei capitaliste engleze.”

Activitatea comercială a continuat și datorită exportului masiv de cereale, despre poziția pe care o avea portul Galați în exportul țării consulul Franței din oras notând la 8 aprilie 1870 că “portul Galați a devenit antreprenorul general al cerealelor pe care Moldova le exportă pe Dunare și Marea Neagră în Anglia, Franța și Italia”. Se recunoștea că înflorirea orașului se datora regimului de oraș „porto-franco”, însă la 22 decembrie 1882 acest statut a fost înlăturat.

Totuși, între anii 1900-1914, orașul desfășura un considerabil comerț de cereale și cherestea, în care se implicau și reprezentanții celor 16 consulate străine din oraș.

O revoltă țărănească a izbucnit în regiune în 1907, aceasta fiind înăbușită de armata română.

În 1911, la Galați se dezvelește prima statuie din țară a poetului Mihai Eminescu .

În perioada interbelică Galațiul a fost reședința județului Covurlui. Orașul a cunoscut o înflorire deosebită, devenind, la recensământul din 1930, din punct de vedere al populației, al cicilea oraș al țării, fiind devansat doar de București, Chișinău, Iași și Cernăuți.

Din 1965 cunoaște o nouă înflorire, o dată cu începutul funcționării combinatului siderurgic, considerat pe atunci, cel mai mare din Europa de Est.

Corzah Group Service Auto Galati
✅Cele mai bune preturi la Pachete promotionale in 2021
✅Rezervați acum serviciul de reparații auto la Corzah Group Service auto Galati
✅ Tel 0757035645
https://g.page/corzahauto?share

http://corzahservice.ro/