Climă și Relief În județul Galați

Climă și Relief


În județul Galați climat este temperat continental, cu unele variații interne datorate reliefului și
orientării văilor. Parțile de Sud și centrale, prezintă mai mult de 90% caracteristici climatice de câmpie, în timp ce partea
de Nord a județului este într-o regiune deluroasă. Ambele regiuni de câmpie și deal se caracterizează prin verzi
calde și uzate și ierni cu viscole puternice întrerupte frecvent de deplasări de aer cald și umed de la Sud și meteorologice: clima este relativ mai umedă și cu temperaturi mai scăzute în timpul verii și mai puțin rece în timpul iernii. Județul Galați beneficiar de o rețea hidrografică bogată. Valorificarea acestei resurse naturale poate fi
Sud-Vest, care generează topirea zăpezii. Cele trei râuri Siret, Prut și Dunăre și bazinele din jurul lor afectează în general, prin introducerea climei specifice pentru modificarea regimului de valori și principalele elemente realizat prin construirea unui sistem de irigații Siret – Prut – Dunăre, cu efect pozitiv direct asupra agriculturii județului.

Metodele de valorificare ale acestor resurse sunt multiple, dacă sunt luate în considerare efectele lor asupra dezvoltării pisciculturii (prin amenajarea de iazuri și bălți antropice), industriei (prin îmbunătățirea infrastructurilor de alimentare cu apă a principalelor obiective industriale ale zonelor) și chiar a nivelului de trai (extinderea și îmbunătățirea infrastructurilor de alimentare cu apă a zonelor locuite).

În cazul preluării de apă în vederea alimentării populației, amenajarea unor noi puncte de tratare a apei sau retehnologizării celor existente vor rezolva probleme legate de calitatea apei potabile, diminuând maximul efectului negativ asupra sănătății populației.
În plus, un județ atât de bine reprezentat la capitolul resurse de apă poate fi privit și din perspectiva unui naturale, este nevoie de construcția unor diguri, baraj și alte amenajări hidrotehnice cu rol de protecție
aspect negativ, și nume există unele riscuri naturale de inundații. Pentru prevenirea acestor dezastre împotriva inundațiilor. Existența a numeroase lacuri și bălți naturale pe teritoriul județului pot fi valorificate prin amenajarea unor rezervări sau spații naturale protejate sau construirea unor baze de agrement. Aceste proiecte sunt destinate ameliorării problemelor de mediu sau impulsionării turismului. În ceea ce privește prelevarea apei subterane, cele două surse existente necesită retehnologizări și reabilitări pentru a evita p. 24 pierderile și a exploata eficient resursele de apă bogate ale județului. Resursele județului sunt reprezentate de hidrocarburi (țiței și gaze naturale) exploatate la Schela, Berheci și Brateș. La Galați, Tecuci și Braniștea se exploatează argile, nisipuri și pietrișuri, importante pentru industria materialelor de construcție.

Corzah Group Service Auto Galati
Cele mai bune preturi la Pachete promotionale in 2021
Rezervați acum serviciul de reparații auto la Corzah Group Service auto Galati
 Tel 0757035645
https://g.page/corzahauto?share

#diagnozaautogalati, #geometrierotigalati,

#servicegalati

http://corzahservice.ro