PROTECȚIA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

PROTECȚIA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Cuprins

1. Introducere

2. De ce vă prelucrăm datele cu caracter personal?

3. Ce date colectăm și prelucrăm?

4. Cât timp păstrăm datele pe care le-ați furnizat?

5. Cum asigurăm protecția datelor dumneavoastră?

6. Cine are acces la datele dumneavoastră și cui îi sunt divulgate?

7. Care sunt drepturile dumneavoastră și cum vi le puteți exercita?

8. Date de contact

9. 9.       Unde puteți găsi mai multe informații

1. Introducere

Prezenta declarație de confidențialitate explică de ce prelucrăm date cu caracter personal, cum colectăm, procesăm și protejăm datele furnizate, cum utilizăm informațiile și ce drepturi vă puteți exercita în raport cu datele dumneavoastră cu caracter personal (dreptul de a le accesa, rectifica, bloca etc.).

Instituțiile europene sunt ferm hotărâte să vă respecte și să vă protejeze dreptul la viață privată. Întrucât acest serviciu/această aplicație colectează și apoi prelucrează date cu caracter personal, se aplică Regulamentul (CE) nr. 45/2001 [1] al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date.

Această declarație se referă la instrumentul de auto-reflecție SELFIE privind utilizarea tehnologiilor digitale pentru școli, realizat de Comisia Europeană, JRC, șeful de unitate B.4 (Capital uman și ocuparea forței de muncă). SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering Innovation through Educational technologies – Auto-reflecție asupra învățării eficiente prin încurajarea inovării prin intermediul tehnologiilor educaționale) este un instrument de auto-reflecție care sprijină școlile generale și profesionale pe drumul lor către integrarea tehnologiei în procesele de predare, învățare și evaluare.

SELFIE reprezintă un efort comun al Direcției Generale Centrul Comun de Cercetare (DG JRC) și al Direcției Generale Educație și Cultură (DG EAC) din cadrul Comisiei Europene.

SELFIE a fost dezvoltat de către Centrul Comun de Cercetare în numele Direcției Generale de Educație și Cultură a Comisiei Europene și este o inițiativă a Planului de Acțiune pentru Educația Digitală, COM (2018) 22.

2. De ce vă prelucrăm datele cu caracter personal?

Scopul operațiunii de prelucrare: șeful de unitate JRC B4 (denumit în continuare „operator de date”) colectează și utilizează informațiile furnizate în mod anonim și voluntar de către responsabilii școlari, cadrele didactice și elevi printr-o serie de întrebări pentru a genera în mod automat (prin intermediul instrumentului SELFIE) un raport personalizat care prezintă rezultatele agregate într-un mod vizual și interactiv. Aceste rezultate sunt complet anonimizate și nu includ informații cu caracter personal, cum ar fi genul sau vârsta. Elevii, cadrele didactice, responsabilii școlari sau orice alți membri ai personalului care răspund la întrebările SELFIE nu pot fi identificați personal în aceste rapoarte. Raportul aparține școlii și numai școala îl poate accesa. SELFIE nu măsoară sau nu compară cunoștințele sau abilitățile responsabililor școlari, ale cadrelor didactice sau ale elevilor și nu este conceput pentru evaluarea sau etalonarea școlilor. Rezultatele agregate indică modul în care tehnologiile digitale sunt utilizate pentru procesele de predare și învățare în cadrul școlii dumneavoastră și pot fi utilizate pentru a iniția o conversație privind utilizarea tehnologiei și pentru a dezvolta un plan de acțiune. SELFIE poate fi apoi utilizat într-o etapă ulterioară pentru a măsura progresele realizate și pentru a adapta planul de acțiune.

SELFIE sprijină dezvoltarea unor politici educaționale de calitate, astfel cum se prevede la articolul 165 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Comisia Europeană poate utiliza datele agregate de pe platforma SELFIE în următoarele moduri:

  • poate descărca date agregate și anonimizate în alte sisteme ale Comisiei Europene pentru analiză.
  • poate elabora rapoarte și prezentări publice bazate pe date agregate și anonimizate și analiza acestora.

În ambele cazuri, informațiile instituționale vor fi protejate și nu vor fi divulgate altor persoane sau organizații terțe în niciun alt scop. De asemenea, participanții individuali și instituțiile participante nu vor fi identificați niciodată în aceste rapoarte și analize. Răspunsurile individuale din partea școlii nu vor fi niciodată comunicate sau făcute publice sau nu se vor comunica niciodată date agregate care ar putea permite identificarea elevilor sau a membrilor personalului.

Participarea persoanelor vizate este voluntară [articolul 5 litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001]. Articolul 27 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 nu se aplică.

3. Ce date colectăm și prelucrăm?

Majoritatea datelor colectate sunt fără caracter personal și se referă la școală.

Datele personale colectate de la persoanele vizate (director de școli, profesori, alte cadre didactice și studenți) pe bază anonimă și voluntară și prelucrate în continuare sunt următoarele: sex, anul nașterii (numai pentru studenți), grupa de vârstă ( pentru directori și profesori),toți anii de experiență (pentru directori de școală și profesori), participarea și utilitatea activităților de dezvoltare profesională (numai pentru profesori), utilizarea dispozitivelor de predare (numai pentru profesori); încrederea în utilizarea tehnologiei (numai pentru profesori); procentul de timp alocat utilizării tehnologii digitale în clasă (numai pentru profesori); timpul de utilizare a tehnologiei (numai pentru studenți).

Pentru toate aceste întrebări, este disponibilă opțiunea „Prefer să nu răspund”.

Informații suplimentare neobligatorii: adresa de e-mail suplimentară, persoana de contact din școală (numele și prenumele), rolul persoanei de contact, site-ul sau contul social media.

4. Cât timp păstrăm datele pe care le-ați furnizat?

Șeful de unitate JRC B4 păstrează datele doar pe perioada de timp necesară pentru a îndeplini scopul de colectare sau de prelucrare ulterioară, pe o durată maximă de 4 ani de la încheierea proiectului.

5. Cum asigurăm protecția datelor dumneavoastră?

Toate datele din format electronic (emailuri, documente, încărcări de date etc.) sunt stocate pe serverele Comisiei Europene; operațiuni care se conformează deciziei de securitate a Comisiei Europene din 16 august 2006 [C (2006) 3602] privind securitatea sistemului informatic utilizat de Comisia Europeană.

6. Cine are acces la datele dumneavoastră și cui îi sunt divulgate?

Accesul la datele dumneavoastră este acordat personalului autorizat conform principiului „necesității de a lua la cunoștință”. Personalul menționat respectă dispozițiile legale și, atunci când este necesar, acorduri de confidențialitate suplimentare.

Datele cu caracter personal și cele fără caracter personal colectate pentru școală prin intermediul SELFIE pot fi utilizate ca date agregate în rapoarte și prezentări publice, așa cum se menționează în secțiunea 2.

7. Care sunt drepturile dumneavoastră și cum vi le puteți exercita?

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001, aveți dreptul de a vă accesa datele cu caracter personal și de a le rectifica și/sau bloca în cazul în care datele sunt inexacte sau incomplete. Vă puteți exercita drepturile contactând operatorul de date sau, în caz de conflict, responsabilul cu protecția datelor și, dacă este necesar, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, utilizând datele de contact furnizate la punctul 8 de mai jos.

8. Date de contact

Dacă aveți observații, întrebări, probleme sau plângeri cu privire la colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să nu ezitați să contactați operatorul de date, utilizând următoarele informații de contact:

Operator de date:
Șef de unitate JRC B4
Număr de telefon: +34 95448840
E-mail: jrc-b4-secretariat
Adresă: European Commission, Joint Research Centre, Edificio Expo, Calle Inca Garcilaso, 3, 41092 Sevilla, Spania

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001, aveți dreptul de a accesa și rectifica informațiile referitoare la dumneavoastră. Puteți exercita acest drept contactând jrc-eac-selfie-tool

Responsabilul cu protecția datelor (RPD) din cadrul Comisiei: data-protection-officer

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD): edps

9. Unde puteți găsi mai multe informații

Responsabilul cu protecția datelor din cadrul Comisiei publică registrul tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal. Puteți consulta registrul accesând linkul: dpo-register

Această operațiune specifică de prelucrare a fost notificată responsabilului cu protecția datelor, cu următorul număr de referință: DPO-4019

Mai multe informații referitoare la SELFIE pot fi găsite pe site-ul web al proiectului, care include și un videoclip introductiv de două minute, la adresa schools-go-digital

Planul de acțiune privind educația digitală, în care SELFIE reprezintă una dintre acțiunile propuse, poate fi găsit la adresa Planul de acțiune pentru educația digitală (2021-2027)

Pe lângă această declarație de confidențialitate, o scurtă notă privind protecția și utilizarea datelor va fi, de asemenea, disponibilă participanților pe site-ul web menționat mai sus. în cazul în care există dubii, vă rugăm să verificați versiunea în engleză

[1] [1] Regulamentul (CE) nr. 45/2001 (JO L 8 din 12.1.2001).

Corzah Group Service Auto Galati
Cele mai bune preturi la Pachete promotionale in 2021
Rezervați acum serviciul de reparații auto la Corzah Group Service auto Galati
 Tel 0757035645
https://g.page/corzahauto?share

#diagnozaautogalati, #geometrierotigalati,

#servicegalati

http://corzahservice.ro