Unităţi administrativ teritoriale a Judeţul Galaţi din punct de vedere al componenţei teritoriale, este alcătuit din 2 municipii – Galați şi Tecuci, 2 oraşe – Berești şi Târgu Bujor, 61 de comune, 180 de sate (din care 2 sate aparţinând de municipii şi oraşe).Twitter

Reţeaua de localităţi din Galati deţine un rol important în realizarea interacţiunilor din cadrul spaţiului regional/
interegional şi reprezintă organizarea teritorială a populaţiei. Crearea unei reţele de localităţi echilibrate este o sarcină continuă a administraţiilor publice locale, care se referă la două tipuri de componente. În primul rând este necesară o distribuţie echilibrată a populaţiei şi activităţilor în teritoriul regional, astfel încât aceasta să beneficieze de condiţii echivalente de muncă şi viaţă. Politicile diferenţiate de locuire, dotare şi crearea de locuri de muncă, aplicate pe termen lung, şi centrele reţelelor regionale de localităţi, pot duce la o optimizarea distribuţiei populaţiei în teritoriu.
În al doilea rând, echilibrarea presupune ierarhizarea localităţilor reţelei, ceea ce se traduce printr-o
dependenţă definită şi coerentă între toate aşezările regiunilor. Ierarhizarea localităţilor pe ranguri aşa cum a fost definită în Legea nr. 350/ 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi, orientată pe funcţiile adminstrative, nu face distincţii între centrele aflate în aceeaşi categorie, pe baza dezvoltării funcţiilor economice.

Un alt aspect al tendinţelor actuale ale planificării spaţiului este promovarea dezvoltării policentrice a reţelei
de localităţi, prin întărirea rolului municipiilor şi oraşelor regionale şi creşterea în importanţă a anumitor
localităţi cu rol de echilibru, care pot prelua o parte a funcţiilor marilor oraşe, diminuând astfel presiunile
exercitate asupra acestora. De regulă, planificarea şi dezvoltarea reţelei de localităţi trebuie să facă faţă
consecinţelor unor densităţi ridicate, schimbărilor economice şi sociale rapide, cererilor tot mai mari de
transport, folosirii ineficiente a resurselor energetice, presiunii din spaţiile suburbane, infrastructurii
ineficiente şi a migraţiei.
Restructurarea reţelei de localităţi are în vedere în primul rând promovarea localităţilor viabile din punct de
vedere funcţional, prin preluarea unor funcţii de polarizare. Astfel de aşezări sunt cele care, fie au un potenţial economic ridicat, fie au o poziţie privilegiată – pe marile axe de circulaţie sau în apropierea oraşelor.

GRATIS
Verificare Mecanica gratuita numai la Corzah Service auto Galati

Tel 0757035645 

Whatsapp +40758016344
https://g.page/corzahauto


Deasemenea este necesară revitalizarea reţelei de localităţi mici, prin dezvoltarea activităţilor pe plan local, pe baza resurselor proprii.
Localităţile se caracterizează prin: satisfacerea indicatorilor minimali de definire, accesibilitate, infrastructură socio-culturală, infrastructură edilitară, locuirea, structura şi funcţiile – centre polarizatoare.